Endorsements

 1. State Sen. Nikil Saval

  29
 2. State Sen. Sharif Street

  sharif street headshot
 3. State Sen. Tina Tartaglione

  Sen Tartag
 4. State Rep. Danilo Burgos

  State Rep. Danilo Burgos
 5. State Rep. Elizabeth Fiedler

  Liz Endorse
 6. State Rep. Mary Isaacson

  Mary Isaacson
 7. State Rep. Malcolm Kenyatta

  31
 8. State Rep. Rick Krajewski

  Rick
 9. State Rep. Ben Waxman

  Ben Waxman